ببرسی و تاثیر نوار بهداشتی در دوران بلوغ!

مدیریت موثر قاعدگی به عنوان یک چالش شناخته شده برای دختران در زمینه های کم درآمد شناخته شده است. در پاسخ، تأکید فزاینده ای بر پتانسیل مداخلاتی برای رسیدگی به این موضوع برای بهبود سلامت، آموزش و رفاه روانی اجتماعی دختران شده است.

این مقاله کارآزمایی کنترل‌شده‌ای را دنبال می‌کند که اثربخشی آموزش دوران بلوغ یا نوار بهداشتی بالدار بزرگ قابل استفاده مجدد برای دختران روستایی اوگاندا را برای بهبود حضورشان در مدرسه آزمایش می‌کند. کارآزمایی در منطقه‌ای انجام شد که مشخصه آن آموزش، بهداشت و رفاه ضعیف بود، و نتایج مثبتی برای هر دو مداخله در حضور یافت شد، اما نتایج روانی اجتماعی مانند شرم و ناامنی نداشت.

این مطالعه از مصاحبه های عمیق با 27 دختر در حال قاعدگی از کارآزمایی استفاده می کند تا درک بهتری از نحوه کارکرد مداخلات داشته باشد. ما تجربیات دختران از قاعدگی را در چهار شرایط آزمایشی توصیف و مقایسه می کنیم.

ما دریافتیم که قاعدگی چالش مهمی برای حضور در مدرسه ایجاد می‌کند و تهیه نوار بهداشتی ترس از کثیف شدن لباس‌های بیرونی را کاهش می‌دهد و امکان حضور بهتر در مدرسه را فراهم می‌کند. ارائه پدها به چالش های دیگر مدیریت قاعدگی مانند شستن و خشک کردن پدهای قابل استفاده مجدد پاسخ نمی دهد.

مداخله آموزشی در ارتقای درک قاعدگی مفید بود، اما اطلاعات دقیق تر و استراتژی های عملی ممکن است بسته های آموزشی آینده را بهبود بخشد. در سراسر مداخلات، ما دریافتیم که حمایت اجتماعی از سوی همسالان و معلمان یک محرک اندازه‌گیری نشده برای تأثیرات مداخله است.

در نهایت، ما دریافتیم که درد قاعدگی و تغییرات در تجربه قاعدگی باعث ناراحتی قابل توجهی می‌شود و راهبردهایی را برای مداخلات برای رسیدگی به این موضوع پیشنهاد می‌کنیم.

برای دستیابی به آموزش باکیفیت برای همه، چالش های زیادی در پیش است. سرمایه گذاری شاهد پیشرفت های قابل توجهی در معیارهای آموزشی در کشورهای کم درآمد و متوسط بوده است. با این حال، پیشرفت نابرابر بوده است و دختران فقیر همچنان محروم ترین هستند و با مجموعه ای از موانع برای ثبت نام، حضور در مدرسه و تحصیل مواجه هستند. در این میان، قاعدگی به عنوان یک مانع نادیده گرفته شده اما مهم برای آموزش ظاهر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *