کشاورزی که با استفاده از بذر ذرت توانست گوجه فرنگی تولید کند!

بذر ذرت شیرین به دلیل داشتن قند زیاد و طعم بهتر، به طور گسترده در چین و بسیاری از نقاط جهان کاشته می شود.

چین در سال 2004 به دومین کشور بزرگ تولید ذرت شیرین جهان تبدیل شد. با این حال، بنیه ضعیف بذر آن به راحتی باعث ظهور مزرعه ناراضی می شود که تولید ذرت شیرین را به شدت محدود می کند.

تحقیقات در مورد چگونگی بهبود ذرت شیرین با استفاده از بذر هنوز وجود ندارد.

بنابراین، چگونگی بهبود بنیه بذر ذرت شیرین موضوع مهمی است که در حال حاضر باید حل شود.

بذر

پلی آمین ها شامل پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین ترکیبات نیتروژنی چند کاتیونی آلیفاتیک کوچک هستند.

آنها به عنوان تعدیل کننده های مهم در تنظیم رشد و نمو گیاه، مانند تمایز گل، برگ و ریشه، رشد گل و میوه، پیری و جوانه زنی بذر و گرده در نظر گرفته می شوند.

آرژنین دکربوکسیلاز، اورنیتین دکربوکسیلاز، S-آدنوزیل متیونین دکربوکسیلاز، Spd سنتاز و Spm سنتاز پنج آنزیم بیوسنتزی کلیدی مربوط به بیوسنتز پلی آمین در گیاهان عالی هستند و قبلاً برای آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

سالها با جزئیات زیاد که SPDS سنتز SPD را کاتالیز می کند. در حالی که سیکلوهگزیل آمین، یک مهارکننده بیوسنتز پلی آمین ها، مستقیماً فعالیت SPDS را مهار می کند و منجر به کاهش محتوای Spd می شود.

PA ها معمولاً توسط دی آمین اکسیداز و پلی آمین اکسیداز متابولیزه می شوند.

پراکسید هیدروژن در اکسیداسیون PA ها توسط DAO و PAO تولید می شود که برای فرآیندهای توسعه گیاه ضروری در نظر گرفته می شود.

در مطالعه قبلی ما، مشخص شد که Spd درون زا با کیفیت دانه از جمله اندازه دانه، خشکی و وزن تر نسبت به Put یا Spm در طول رشد ذرت شیرین بسیار نزدیکتر است.

بنابراین Spd برای خیساندن بذر در این مطالعه انتخاب شد. Spd یک تریامین اصلی در بین سه PA است و در انواع فرآیندهای فیزیولوژیکی شرکت می کند.

ثابت شده است که Spd اگزوژن باعث تحریک فعالیت آلفا آمیلاز در دانه ذرت و بهبود جوانه زنی بذر می شود.

همچنین برای تقویت بنیه بذر برنج و کاهش سمیت تنش نمک روی دانه برنج استفاده شد.

دانه‌های گوجه‌فرنگی پرایم‌شده با Spd یا Spm درصد جوانه‌زنی، بنیه گیاهچه و فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری را نشان دادند.

در حالی که پرایمینگ باعث کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی در بذر گوجه فرنگی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *